SOUTĚŽ !!!

https://www.facebook.com/samotarozmberk/

Poslední slíbená vánoční soutěž o 1kg květového medu, nebo 150g Pergy . Soutěž bude ukončena za týden - v neděli 12.12.2021 v 18.00 hod.Vánoce se blíží, je čas vánočních příprav a pečení vánočních dobrot . Máte oblíbený medový recept? Podělte se s námi !

Podmínky soutěže :Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky :

- stane se fanouškem FB stránky Rožmberský med

- nasdílí příspěvek veřejně na svém profilu

- označí příspěvek ,, to se mi líbí ,,

- do komentáře přidá svůj nejoblíbenější medový recept včetně fotografie

Přejeme hodně štěstí a klidnou adventní neděli 

https://1url.cz/@soutez_vanoce


Pravidla soutěže

Pravidla soutěže na facebookové stránce

https://www.facebook.com/samotarozmberk/

I. Obecná ustanovení 1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky :

  • - stane se fanouškem  FB Rožmberský med
    - nasdílí příspěvek veřejně na svém profilu
  • - označí příspěvek ,, to se mi líbí ,,
  • - do komentáře přidá svůj nejoblíbenější medový recept včetně fotografie

2. Organizátorem soutěže je : Jitka Bieblová, Přízeř 26, Rožmberk nad Vltavou.

3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále také "účastník"). V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.

4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

8. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.

2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen "zákon"), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

III. Mechanismus soutěže

1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.

2. Ze sdílení, či označení v příslušném období, vylosuje organizátor výherce. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.

IV. Výhry a jejich předání

1. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.

2. Každý výherce bude informován o výhře na facebookových stránkách https://www.facebook.com/samotarozmberk/

3. Výhry budou výhercům předány buď v sídle organizátora nebo budou zaslány poštou, nebo e-mailem na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky, proběhne jeden další pokus o doručení.

4. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

V. Zveřejnění pravidel

Tato pravidla budou zveřejněna do ukončení soutěže.

Vložte svůj text...